Aretxabaleta, Urkulu, Galartzako panelak

Aretxabaletako Udalak herriaren kanpoaldeko espazioetan, herritarrek aisiarako guneak balorean jartzea

Aretxabaletako interpretazio panelak

Ibainuetxe zaharraren interpretazioa

Bainuetxeen interpretazio panela.

parkearen deskribapena

Urkulu parke periurbanoaren seinaleztapena

1

Gipuzkoa ezagutzeko 6 plan

Aretxabaletako Udalak herriaren
kanpoaldeko espazioetan esku hartzeko
beharra zeukan, herritarrek aisiarako
asko erabiltzen zituzten guneak zirelako.
Egokitzea zen beharretako bat, eta bestea,
horretan hartu genuen parte,
dibulgazio-lanak egitea.

2

ESKAINITAKO ZERBITZUA

Toki bakoitzeko ezaugarriak azaltzeko
euskarriak sortzea izan zen gure lana,
herritarrek itxuraz “pasiatzeko” bakarrik
balio zuten toki horiei buruzko gizarte
eta natur kontzientzia har zezaten.
Proiektuaren balio erantsia zen
aisia-denbora azpimarratzea, eta
ikusaraztea denbora horrek toki
konkretua zuela herriaren inguruan.

  • Kultur ondarearen interpretazioa
  • Herriko kanpoaldeko natur ingurunea seinaleztatzea
  • Herritarren aisia-guneak balioan jartzea